پیچ

76 کالا

پیچ چیست؟

پیچ ها ابزاری ابزاری برای اتصال هستند. جنس آنها معمولا از فلز یا در مواردی پلاستیک است.

انواع

شما می توانید انواع پیچ ها را از بازرگانی شهرپیچ تهیه کنید.

 • خشکه
  • نیم رزوه
  • تمام رزوه
  • اتاقی سفید
  • اتاقی خشکه
  • خشکه دنده درشت
  • خشکه سفید
 • سرتخت
  •  سوزنی دوگام
  •  سوزنی
  •  سرمته
 • شیروانی
  • شیروانی ساده
  • شیروانی
 • mdf
  • ام دی اف سفید
  • ام دی اف
 • واشرمته
 • واشر سوزنی
 • واشردار
 • دوسر رزوه
 • قلاب بسته
 • قلاب باز
 • پیچ ال
 • تلگرافی
 • نصب
 • بولتکس

انواع رزوه

رزوه برآمدگی است که به شکل مارپیچ به دور یک استوانه یا مخروط پیچیده شده است که اولی را رزوه مستقیم و دومی را رزوه مخروطی می نامند.

رزوه یکی از ویژگی های ضروری پیچ به عنوان یک ماشین ساده و همچنین به عنوان یک بست رزوه ای است. مزیت مکانیکی رزوه به گام آن بستگی دارد، یعنی مسیر خطی که در یک دور آن را می پوشاند.

در بیشتر کاربردها، گام رزوه به گونه ای انتخاب می شود که اصطکاک کافی برای جلوگیری از تبدیل حرکت خطی به حرکت دورانی وجود داشته باشد، به این ترتیب حتی با اعمال نیروی خطی نمی لغزد تا زمانی که هیچ گشتاور خارجی وجود ندارد.

انواع رزوه :

 • مثلثی
 • نیم دایره
 • ذوزنقه ای
 • مربعی
 • و….